Uppdragsutbildning vid Juridiskt forum

Vid Juridiskt forum hjälper vi dig som behöver skräddarsy en utbildning där dina medarbetare får de verktyg som behövs för att möta rätten i dess samhälleliga kontext.

Vi har stor erfarenhet och hög kompetens när det gäller att ge utbildningar av mycket god kvalitet för bl a personer med chefs- och/eller ledarskapsuppdrag inom offentlig sektor. Våra utbildningar tillhandahålls av skickliga och meriterade ämnesexperter.

För mer information om uppdragsutbildning, gå till våra samverkanssidor!


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Christina Drugge
Föreståndare
E-post: christina.drugge
@umu.se