HeadlineImage

Program vid Juridiskt forum

Juridiskt forum ger två program: Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle (i samarbete med Umeå centrum för genusstudier) och Masterprogrammet i rätt och samhälle (med start hösten 2017).

Båda programmen ges på engelska och är helt webbaserade. All undervisning sker digitalt via nätet.

Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle

Du förbereds för att kunna möta samhällsutmaningar i arbetslivet såsom svårigheterna att uppnå materiell jämställdhet, att respektera olikheter avseende bland annat etnicitet och sexuell läggning samt att minska och komma till rätta med våld i nära relationer. Programmet är tvärvetenskapligt, har en stark nordisk profil och utgör en påbyggnadsutbildning för studerande samt ger fördjupade kunskaper för yrkesverksamma. Programmets inriktning öppnar för arbete med bl.a. jämställdhet och likabehandling i vid mening såsom handläggare, strateg, samt arbete med implementering, uppföljning eller utvärdering av lagstiftning och policy.
Läs mer och anmäl dig till programmet

Masterprogrammet i rätt och samhälle

Programmet riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom offentlig och privat sektor, ideella organisationer och andra organisationer. Det förbereder dig för ett arbetsliv som kräver en samhällsförankrad juridisk kompetens, en förmåga att sätta juridiken i sitt sammanhang och hantera den utifrån olika kritiska perspektiv. Programmet är en påbyggnadsutbildning som ger rättsvetenskaplig spetskompetens. Det öppnar för arbete t.ex. som juridisk expert för regeringar, strateg, utredare, arbete med implementering, uppföljning eller utvärdering av lagstiftning och policy, internationellt fredsarbete, biståndsarbete och annat arbete för mänskliga rättigheter. Även tjänster inom EU:s förvaltning och styrning är av intresse för programmets målgrupp.
Läs mer och anmäl dig till programmet

Program Poäng Termin Nivå Ort
Masterprogram i rätt, genus och samhälle 120.0 Ht-16 Avancerad Ortsoberoende
Masterprogram i rätt, genus och samhälle 120.0 Ht-17 Avancerad Ortsoberoende
Masterprogram i rätt och samhälle 120.0 Ht-17 Avancerad Ortsoberoende

Kontaktinformation

Juridiskt forum
Umeå universitet
901 87 Umeå 

E-post: juridisktforum@umu.se

Besöksadress

Samhällsvetarhuset, plan 4

Studievägledare

Emma Lind
E-post: emma.lind@umu.se
Tel: 090 786 64 35

Programansvarig, Masterprogram

Monica Burman
E-post: monica.burman@umu.se
Tel: 090 786 66 32