Till umu.se

Juridik på socionomprogrammet

Juridiskt forum ansvarar för juridikinslagen på socionomprogrammet vid Umeå universitet och medverkar i undervisningen på flera av programmets kurser tillsammans med lärare i socialt arbete. Kursen Rätten i socialt arbete 10 hp på socionomprogrammets termin 2 finns i sin helhet på Juridiskt forum.

Juridiskt forum ansvarar för följande kurser på socionomprogrammet:

Rätten i socialt arbete 10 hp, Campus, HT (Termin 2)

Läs mer om kursenInformation till dig som är antagen till kursen eller redan läser kursen

Rätten i socialt arbete 10 hp, Campus, VT (Termin 2)

Läs mer om kursenInformation till dig som är antagen till kursen eller redan läser kursen

Rätten i socialt arbete 10 hp, Flex, VT (Termin 2)

Läs mer om kursenInformation till dig som är antagen till kursen eller redan läser kursen


Kontaktuppgifter

Studierektor

Martin Eriksson
E-post: martin.eriksson@umu.se
Tel: 090-786 62 32

Enhetsadministratör

Emma Lind
E-post: emma.lind@umu.se
Tel: 090-786 64 35

Besöksadress

Samhällsvetarhuset, plan 4