Utbildning vid Juridiskt forum

Juridiskt forum har avvecklats

Enheten Juridiskt forum avvecklades den 31 januari 2018. Enhetens webbsida kommer därför att successivt monteras ner under våren, och information flyttas över till andra enheter.

Har du frågor om:
• Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle, kontakta Umeå centrum för genusstudier.

• Masterprogrammet i rätt och samhälle, kontakta Juridiska institutionen.

• Tidigare kurser vid Juridiskt forum, kontakta Juridiska institutionen.


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Ruth Mannelqvist,
dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

ruth.mannelqvist@umu.se