Till umu.se

Utbildning vid Juridiskt forum

Juridiskt forum ger fristående kurser och masterprogram, samt medverkar i grundutbildningen i juridik på socionomprogrammet och juristprogrammet. Utbildningen är forskningsanknuten och utgår från kritisk forskning där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder. Juridiskt forum ger även forskarutbildning i rättsvetenskap.

Vi erbjuder många olika utbildningar som riktar sig både till dig som vill specialisera dig i rätt och samhälle och till dig som vill komplettera din examen med en juridisk profil som är mycket relevant på arbetsmarknaden.

I all vår utbildning lägger vi stor vikt vid studenternas aktiva deltagande och utveckling. Eftersom vi bedriver framgångsrik forskning inom flera områden kommer du att möta disputerade lärare och internationella forskare i undervisningen. Vid Juridiskt forum blir aktuell forskning alltid en del av din utbildning.

Juridiskt forum ger även forskarutbildning i rättsvetenskap. Om du är intresserad av att utbilda dig till forskare i rätt och samhälle så kontakta vår forskarutbildningsansvariga eller vår vetenskapliga ledare.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Masterbroschyrer

Bild: Elin Andersson

Kontaktinformation

Studierektor
Martin Eriksson
E-post: martin.eriksson@umu.se
Tel: 090-786 62 32
Besöksadress: Samhällsvetarhuset, plan 4

Enhetsadministratör, studievägledare för masterstudenter
Emma Lind
E-post: emma.lind@umu.se
Tel: 090-786 64 35
Besöksadress: Samhällsvetarhuset, plan 4

Studievägledare för juriststudenter
Stefan Lidberg
E-post: stefan.lidberg@umu.se
Tel: 090-786 76 15
Besöksadress: Samhällsvetarhuset, plan 5