Till umu.se
HeadlineImage

Uppdragsutbildning vid Juridiskt forum

Juridiskt forum ger uppdragsutbildningar till privata och offentliga aktörer vars anställda behöver vidareutbildning i hur juridiken kan användas som verktyg i det vardagliga arbetet, till exempel kring frågor som rör myndighetsutövning och ledarskap. Vi anlitas också på uppdrag av myndigheter.

Vi har genomfört utbildningar på uppdrag av bland andra hem för vård och boende, socialtjänst och kommunförbund. Från 2016 ger vi dessutom en utbildning på uppdrag av Socialstyrelsen (Författningskunskap 7,5 hp) som hjälper vårdpersonal med icke-europeisk utbildning att komma in på svensk arbetsmarknad.

Uppdragsutbildningar utformas tillsammans med uppdragsgivaren. Våra lärare har hög pedagogisk kompetens och använder sig av aktuell forskning som underlag för sin undervisning.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om uppdragsutbildning!


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Christina Drugge
Föreståndare
E-post: christina.drugge
@umu.se