Till umu.se

Samverkansuppdrag

Forskningen vid Juridisk forum berör ofta aktuella samhällsfrågor, som exempelvis barns och familjers rättsliga status, våld i nära relationer, skattesystemet och lagstiftningens olika konsekvenser för kvinnor och män. Forskare vid Juridiskt forum anlitas ofta som föreläsare, experter och skribenter, och enheten besvarar regelbundet remisser som rör vårt kompetensområde.

Vi har samarbeten med myndigheter, andra offentliga organ samt organisationer i Sverige och internationellt, och dessa samarbeten utvecklar och stärker samtliga parter.

Klicka på länkarna nedan för att se ett urval av samverkansuppdrag som personal vid juridiskt forum har genomfört.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Vill du samverka med Juridiskt forum?

Kontaktperson
Christina Drugge
E-post: christina.drugge@umu.se
Tel: 090-786 62 85

Samverkansuppdrag

Juridiskt forum har samverkat med en rad olika organisationer. Exempel på samarbetspartners är Sveriges riksdag, Brottsoffermyndigheten, Rädda Barnen, SIDA, Kvinnojourer, Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Europarådet samt Förenta Nationerna.