Till umu.se
Vanliga frågor Ska du läsa kursen? Mer information här!

Viktig information ang anmälan till kursen

På grund av högt söktryck kan vi inte ta in fler studenter under höstterminen 2017. Vi tar dock in intresseanmälningar från dig som vill gå kursen under våren 2018. Skicka din intresseanmälan till: sos.jf@umu.se

Författningskunskap 7,5 hp

Socialstyrelsen har gett Juridiskt forum i uppgift att arrangera en kurs i svenska författningar. Kursen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning utanför EU/EES, och syftar till att ge kursdeltagaren för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar.

Kursen arrangeras helt online, du behöver alltså inte resa till Umeå för att gå den.

Efter kursen förväntas studenten ha kunskaper om svenska författningar som är nödvändiga för att hen ska kunna utföra sitt arbete inom vården.

Exempel på sådana kunskaper är:
- Kunna identifiera, hitta och förstå relevanta författningar för hälso- och sjukvård.
- Kunna lösa enklare juridiska problem som kan uppkomma vid utövning av specifika professioner inom hälso- och sjukvård.
- Kunna reflektera över möjligheter och hinder i samband med rättstillämpning i praktiken, speciellt inom hälso- och sjukvård.

Kursen ges på svenska.

Läs mer om vad kursen innehåller här!

Vem kan gå kursen?

Du som är utbildad utanför EU och EES och vill jobba i hälso- och sjukvården i Sverige behöver legitimation för vissa yrken, kursen Författningskunskap är ett steg i att få denna legitimation. För att kunna gå kursen måste du först få tillstånd från Socialstyrelsen (det får du vanligtvis efter att du har klarat ett kunskapsprov). Gå till Socialstyrelsens hemsida för att läsa mer om hur du ansöker om legitimation för just ditt yrke:
http://legitimation.socialstyrelsen.se/sv/utbildad-utanfor-eu-och-ees

Uppdragsutbildning vid Juridiskt forum

Kursen Författningskunskap är en uppdragsutbildning beställd av Socialstyrelsen.

Juridiskt forum har stor erfarenhet av att planera och genomföra uppdragsutbildningar till personal inom exempelvis socialtjänst eller till personer med chefs- och/eller ledarskapsuppdrag inom offentlig sektor.

Våra utbildningar tillhandahålls av skickliga och meriterade ämnesexperter, och vi utformar utbildningar och kompetensutvecklingsuppdrag utifrån beställarens behov.

Läs mer om våra uppdragsutbildningar här. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Har du frågor om kursen? Kontakta:

Emma Lind
Enhetsadministratör
E-post: sos.jf@umu.se
Tel: 090-786 64 35