Till umu.se

Maria Forsman

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor (tjänstledig)

personbild

Verksam vid:

Juridiskt forum

Adress:

Umeå universitet
SE-90187 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 4

Tel:

+46 90 786 96 35

E-postadress:

maria.forsman@umu.seE-post 1

maria.forsman@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.juridisktforum.umu.se/om-juridiskt-forum/personal/maria-forsman/ Webbsida
http://www.juridisktforum.umu.se/english/staff/maria-forsman Webbsida

Om mig

Föräldraledig t.o.m. mitten av november--------------------- Universitetslektor i rättsvetenskap

Jag forskar och undervisar om den juridik och de rättsliga aktörer som hanterar föräldrars våld och övergrepp mot barn (barnmisshandel) och närliggande frågor. Straffrätt; socialrätt med fokus på barnskydd; familjerättsligt vårdnadsansvar; juristprofessionen; juristetik; barnrätt och viktimologi.

Bakgrund
Läste juristutbildningen i Uppsala - jur. kand. 2002 - och forskarutbildningen i Umeå, juris doktor 2013. Däremellan undervisade jag bl.a. ett år vid Örebro universitet (2010) och har dessförinnan arbetat som som sommarnotarie vid Ångermanlands tingsrätt (mitt uppväxtlandskap) och som kriminalvårdare på anstalt.

WEBSITE IN ENGLISH

Forskning

Aktuella forskningsområden: Barnrätt och juristprofessionen. Efter pågående föräldraledighet, i november 2017, startas projektet "Att företräda barnets rätt och bästa", finansierat av Johan & Jakob Söderbergs stiftelse.

Jag disputerade år 2013 på avhandlingen Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn (Norstedts juridik). I avhandlingen beskrivs och analyseras de olika möjligheter och skyldigheter som den svenska rättsordningen fastställer för ingripanden vid misstänkt barnmisshandel. Studien omfattar två skilda rättsområden - straffrätt och socialrätt - med delvis olika målsättningar, utgångspunkter och verkanssätt. Granskningen avser hur de två regelsystemen, var för sig och sammantaget, tillgodoser barnets rättigheter och intressen.

Särskild företrädare för barn - En studie av brottsoffrets företrädare i straffprocessen

Detta forskningsprojekt (2015-2016) avsåg att fördjupa kunskapen om särskild företrädare för barn – att utforska och analysera underliggande värderingar och de hinder och möjligheter som den särskilde... Läs artikeln


Pedagogiskt arbete

  • Utnämnd till Excellent lärare i det pedagogiska meriteringssystemet vid UmU (juni 2017; Meriterad lärare april 2015).

Studierektor vid Juridiskt forum aug 2016 - mars 2017.

Jag undervisar på de valbara kurserna på avancerad nivå Barnrätt, Straffrätt i kontext och Humanjuridik samt handleder examensarbeten på termin 9 juristprogrammet. Undervisar även i förvaltningsrätt på socionomprogrammets termin 4.

Samverkan

2016

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forsman, Maria

Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn

2013

Hämta

Forsman, Maria

Barnen i brottets skugga - brottsoffer på undantag?

2006

-


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion