Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Om mig

Föräldraledig t.o.m. mitten av november--------------------- Universitetslektor i rättsvetenskap

Jag forskar och undervisar främst i barnrätt, socialrätt/förvaltningsrätt och straffrätt. Till mitt specialområde hör den juridik och de rättsliga aktörer som hanterar föräldrars våld och övergrepp mot barn (barnmisshandel) och barns tillgång till rättvisa. Dvs: straffrätt; socialrätt med fokus på barnskydd; familjerättsligt vårdnadsansvar; juristprofessionen; juristetik; barnrätt , viktimologi och socio-rättsliga studier.

Bakgrund
Läste juristutbildningen i Uppsala - jur. kand. 2002 - och forskarutbildningen i Umeå, juris doktor 2013. Däremellan undervisade jag bl.a. ett år vid Örebro universitet (2010) och har dessförinnan arbetat som som sommarnotarie vid Ångermanlands tingsrätt (mitt uppväxtlandskap) och som kriminalvårdare på anstalt.

Jag disputerade år 2013 på avhandlingen Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn (Norstedts juridik). I avhandlingen beskrivs och analyseras de olika möjligheter och skyldigheter som den svenska rättsordningen fastställer för ingripanden vid misstänkt barnmisshandel. Studien omfattar två skilda rättsområden - straffrätt och socialrätt - med delvis olika målsättningar, utgångspunkter och verkanssätt. Granskningen avser hur de två regelsystemen, var för sig och sammantaget, tillgodoser barnets rättigheter och intressen.

WEBSITE IN ENGLISH

Forskning

Min forskning befinner sig främst inom barnrättens område. Särskilt fokus har den juridik och de rättsliga aktörer som hanterar föräldrars våld och övergrepp mot barn (straffrätt, socialrätt med fokus på barnskydd och familjerättsligt vårdnadsansvar) och barns tillgång till rättvisa (en kombination av barnrätt, juristetik och socio-rättsliga studier).

Pågående forskning

Att företräda barnets rätt och bästa - Internationella studier om en juristroll

Detta stipendiefinansierade forskningsprojekt (nov 2017-okt 2018) syftar till att fördjupa kunskapen om att rättsligt företräda barn. Med utgångspunkt i den rättsliga teori och praktik som finns på om... Läs artikeln

Nyligen avslutad forskning

Särskild företrädare för barn - En studie av brottsoffrets företrädare i straffprocessen

Detta forskningsprojekt (2015-2016) avsåg att fördjupa kunskapen om särskild företrädare för barn – att utforska och analysera underliggande värderingar och de hinder och möjligheter som den särskilde... Läs artikeln


Pedagogiskt arbete

  • Utnämnd till Excellent lärare i det pedagogiska meriteringssystemet vid UmU (juni 2017; Meriterad lärare april 2015).

Studierektor vid Juridiskt forum aug 2016 - mars 2017.

Jag undervisar på de valbara kurserna på avancerad nivå Barnrätt, Straffrätt i kontext och Humanjuridik samt handleder examensarbeten på termin 9 juristprogrammet. Undervisar i förvaltningsrätt på socionomprogrammets termin 4. Är även lärare och kursutvecklare på kursen Law in practice: Rights and Justice (Rättsliga praktiker: Rättigheter och rättvisa) som ges på Masterprogrammet i Rätt och samhälle.

Samverkan

Ingen aktuell samverkan för närvarande ------------ 2016

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forsman, Maria

The Swedish "special representatives for children" and their role in Barnahus

2017

Hämta

Forsman, Maria

Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn

2013

Hämta

Forsman, Maria

Barnen i brottets skugga - brottsoffer på undantag?

2006

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion