Till umu.se

Lena Wennberg

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridiskt forum

Adress:

Umeå universitet
SE-90187 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 4

Tel:

+46 90 786 99 37

E-postadress:

lena.wennberg@umu.seE-post 2

lena.wennberg@jus.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.juridisktforum.umu.se/om-juridiskt-forum/personal/lena-wennberg/ Webbsida
http://www.juridisktforum.umu.se/english/staff/lena-wennberg Webbsida

Om mig

Universitetslektor med mångårig erfarenhet av undervisning i rättsvetenskap vid Umeå universitet och mångårig erfarenhet av socialt arbete i stat och kommun .

Föreståndare vid Juridiskt forum april 2012 - januari 2016.

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse rör förändringar i välfärdsstaten och har ett socio-rättsligt angreppssätt. Det innebär att nationell och internationell rätt studeras i sin samhälleliga kontext utifrån olika perspektiv som ålder, genus, etnicitet och klass. Jag ingår i det internationella forskarnätverket TUARQ där olika aspekter av jämställdhet i Arktis studeras och analyseras. Mitt bidrag till nätverket innehåller intersektionell rättslig och policyanalys av äldreomsorg i en nordlig och Arktisk kontext.

Jag disputerade i november 2008 med avhandlingen Social Security for Solo Mothers in Swedish and EU Law - On the constructions of normality and the boundaries of social citizenship. Avhandlingsprojektet ingick i ett större projekt om jämställdheten i Norden och i EU. Hur politik och juridik bidrar till ensamstående mödrars inkludering och exkludering i välfärdsstaten  som en fråga om makt och kön var centrala frågeställningar i avhandlingen.

Undervisning

Jag undervisar i kurser på grund- och avancerad nivå  på socionomprogrammet och juristprogrammet samt på fristående kurser. Uppdragsutbildning som riktar sig till ledare i offentlig sektor ingår också i min undervisning.

Under 2009 anlitades jag som Europarådets expert i ett projekt för att stärka kvinnors och barns rättigheter i Ukraina (TRES) och ledde en workshop i Donetsk: Protection of gender equality - standards and practice.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wennberg, Lena

Wellbeing and gender equality for the elderly in Arctic Sweden
Nordic Journal on Law and Society, 1(1-2): 176-193

2017

Hämta

Nilsson, Eva
Jacobsson, Maritha
Wennberg, Lena

Children and Child Law at Crossroads: Intersectionality, Interdisciplinarity and Intertextuality as Analytical Tools for Legal Research
International Family Law, Policy and Practice: 33-40

2013

-

Wennberg, Lena

Neoliberal trends in the women-friendly Swedish welfare state

2013

-

Wennberg, Lena

Constructions of Normality and the Boundaries of Social Citizenship: Solo Mothers in the Swedish Welfare Model
feminists@law, 2(1)

2012

Hämta

Wennberg, Lena
Pylkkänen, Anu

Intersektionalitet i rätten: en metod för att synliggöra det osynliggjorda
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 3(138): 12-28

2012

-

Jacobsson, Maritha
Nilsson, Eva
Wennberg, Lena

Barnrätten som kunskapsregim och social praktik

2012

-

Strömberg, Helén
Wennberg, Lena

Ifrågasatta RUT-tjänster

2011

-

Wennberg, Lena

Genusperspektiv på socialrätten: Om ensamstående mödrar och tvåsamhetens normalitet

2011

-

Wennberg, Lena

Social security for solo mothers in Swedish and EU law: on the constructions of normality and the boundaries of social citizenship

2008

Hämta

Wennberg, Lena

Exclusion of Solo Mothers in the Welfare State

2007

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion