Katak Malla

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridiskt forum

Adress:

Umeå universitet , SE-90187 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 4

Tel:

+46 90 786 64 46

E-postadress:

katak.malla@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.juridisktforum.umu.se/om-juridiskt-forum/personal/katak-malla/ Webbsida
http://www.juridisktforum.umu.se/english/staff/katak-malla/ Webbsida

Presentation

Katak Malla är en engagerad jurist med global kulturell kompetens. Han disputerade i miljörätt med inriktning mot folkrätt vid Stockholms universitet 2005, med avhandlingen The legal regime of international watercourses : progress and paradigms regarding uses and environmental protection.

Katak är en femspråkig analytisk forskare och författare, och han har publicerat många peer-reviewade artiklar. Han har lång erfarenhet av att arbeta i Sverige och internationellt med frågor som rör mänskliga rättigheter och hållbar energi, t.ex. inom vatten och klimat. Han har även utbildning i statsvetenskap på masternivå. Är som forskare knuten till Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier), och har arbetat som konsult till Sida och International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance).

Katak Malla har utvecklat interndemokratiska program för politiska partier i Nepal och Sudan. Han vill arbeta praktiskt med kunskapsspridning och forskning kring global rättvisa, demokratiutveckling, social utveckling och miljöskydd. Katak är dessutom ordförande i Sverige-Nepalföreningen.

Publikationslista

- “Legal Prerequisites for a Trading Scheme to Control Nutrients in the Baltic Sea”, Journal for European Environmental & Planning Law, Volume 11, Issue 3, (2014).
- “International environmental law perspective on climate change and sustainable energy development”, Environmental Law, Scandinavian Studies in Law, Vol.59 (2014).
- “Climate harm and compensation” Nordic Environmental Law Journal 2013:2.
- “The EU and Climate Treaty Negotiations after the Durban Conference”, European Policy Analysis, Swedish Institute of European Policy Studies (Sieps), 2epa (2012).
- “The EU and Strategies for New Climate Treaty Negotiations”, European Policy Analysis, Swedish Institute of European Policy Studies (Sieps), 12epa, (2011).
- The International Negotiations for a New Global Climate Treaty: Legal Analysis of COP 15-16 and Basis for Further Action, Clipore and Stockholm Miljörättscentrum publication, (2011). Köpenhamnsackordet efter Cancunavtalen, – Legal Analysis of the Copenhagen Accord: Status and Basis for Action;
- “Benefit Sharing of International Watercourses: Equitable Process and Sustainable Outcome”, Indian Journal of International Law, April-June, Vol. 50, No. 2. (2010).
- “Nepal-India-China, Learning and Unlearning of Diplomatic Conduct” Think India Quarterly, Vol.13, No.4, pp. 212-220, (2010).
- The Legal Regime of International Watercourses, LAP Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, (2009).
- “Hydro-Climate Legal Management of the Hindu-Kush-Himalayas”, Asia Pacific Journal of Environmental Law, Vol.12, Issue1, at 51-83, (2009).
- “A New Legal Discourse on the Global Hydro-Climate Management”, Finnish Environmental Law Review, Vol.1 at 119-136, (2009).
- “Flawed interpretation of international law”, Op-ed, November 9, Republica, (2009).
- “Current State of the Law of International Watercourses: Progress and Paradigm Shifts” 1815-2008, NORDIC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, VOL. 77, at 461–508, (2008).
- “UN Security Council Reform and Global Security”, Asian Yearbook of International Law, Vol. 12, at 31-56, (2007).
- The Legal Regime of International Watercourses: Progress and Paradigms Regarding Uses and Environmental Protection, (doktorsavhandling), Print enter, (2005).

Monografier, andra publikationer och seminarier

- Four problems of implementation of human rights at national level EU – China Relations Conference, Stockholm (2015).
- Climate harm and compensation (Seminar paper) Asian Association of International Law Conference, New Delhi, India (2013).
- Nutrient trading to reduce eutrophication of the Baltic Sea, watch the filmed presentation Legal prereq­uisites for a nutrient trading scheme to control eutrophication in the Baltic Sea on https://www.youtube.com/watch?v=1s4ZlyEpG3g&t=7194s (2014).
- ”Buddha och Lumbini”, 2012, http://sydasien.se/kronika/buddha-och-lumbini/
- An Integrated Legal Approach to the Global Water and Climate (Seminar paper) International Water Law Colloquium, Helsinki University, Finland, (2008).
- Training the trainers workshop, Capacity building of Sudan's political parties, November and December Khartoum, Sudan, (2007).
- Internal Democracy: A Road Map for Political Parties in Nepal, and Capacity building of Political Parties in Sudan, (in file of the International IDEA policy paper, (2007).
- Leadership Selection and Stability of Political Parties, Netherlands Institute of Multiparty Democracy, The Hague (2007).
- Environmental and Social Justice for Global Commons: A Post-Modern Discourse of International Law, (Seminar paper) Stockholm Conference on Environmental Law and Justice, Stockholm University (2006).
- Global Climate Security through Modernized International Law (Seminar paper), the 7th Annual Nordic Environmental Law Network (NELN) Workshop, Luleå University (2006).
- Democracy in Nepal (Keynote speech), an informal briefing to Swedish Members of Parliament (Riksdag) on their invitation in February 2006, and organized a seminar in collaboration with the Swedish Association of International Affairs in March (2006).
- Trans-boundary Water Management, organized seminar and presented a paper, Swedish Water House, (2003).

Några äldre artiklar

- The Right of Land-Locked States, Access to and from the Sea, LL.M thesis, Stockholm University, (1993).
- Human Rights - Graduate law student's course book, MANAB ADHIKAR (in Nepali language, Aathrai Enterprises Publications, Nepal, 1st edition 1988, 2nd edition (1993).
- “An Inventory on the Law of the Child in Nepal”, published in Nepali and English languages, UNICEF Nepal (1990).
- “Glance at Nepalese Law on the Child against the Provisions of the UN Convention on the Rights of the Child”, Nepalese Journal of International Law, Volume 3, (1990).
- “Environmental Protection; A Global Issue”, Nepalese Journal of International Law, Volume 2, (1988).
- “What does the layman understand by law?” Nayadoot, Nepal Bar Association Publication, in Nepali (1988)
- “The Role of Small Powers in the Development of International Law”, Law Souvenir Publication, Nepal Law Campus, (1987).
- “An Introduction to the Law of International Trade”, Nepal Law Review, Tribhuvan University, Institute of Law Publications, Volume 8, Number 3, (1985).
- Preventive Detention and Personal Liberty (in Nepali) LL.B from Law College, Tribhuvan University, Kathmandu Nepal, (1983).


Sidansvarig:

Utskriftsversion