Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Om mig

Doktorand vid Juridiskt Forum i samarbete med Genusforskarskolan, UCGS, Umeå universitet med start i september 2013

Magisterexamen i globala politiska studier med huvudområde mänskliga rättigheter, 2011

Kandidatexamen i mänskliga rättigheter, 2010

Kandidatexamen i spanska, 2009

Forskning

Mitt avhandlingsarbete handlar om könsrepresentation i bolagsstyrelser. Norden är en förebild när det gäller jämställdhet men ändå skiljer länderna (i denna studie ligger fokus framför allt på Sverige och Norge) sig väldigt mycket åt. Orsak och verkan och vilken roll spelar lagstiftningen i fråga representation?

I min forskning granskar jag hur Sverige och Norge hanterar frågan om könsrepresentation i bolagsstyrelser i förhållande till de internationella regelverk som finns och som staterna måste förhålla sig till i och med ratificering. Än så länge har (aktie-)bolagen i Sverige självbestämmanderätt kring vem som ska sitta i en styrelse medan Norge har valt att lagstifta kring just könsrepresentationen.

Enligt exempelvis ECHR, CEDAW och uttalade mål från FN, ska kvinnor och män ha samma möjlighet att bli valda till ledande positioner. Mänskliga rättigheter utgör således ett ramverk för min studie och ger också en måttstock på hur ett mer öppet klimat för både kvinnor och män i ledande positioner kan (och bör) skapas.

Undervisning

För tillfället undervisar jag i Migrationsrätt (15 hp) och Barnrätt (15 hp). Båda kurser på avancerad nivå som ges av Juridiskt Forum.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forsman, Maria
Jers, Johanna

Kritisk pedagogik i högre utbildning: Studenters samverkan med människorättsorganisationer som metod att lära juridik och bidra till samhällsförändring

2018

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion