Elin Jonsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Doktorand

personbild

Verksam vid:

Juridiskt forum

Adress:

Umeå universitet
SE-90187 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 4

Tel:

+46 90 786 76 21

E-postadress:

elin.jonsson@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.juridisktforum.umu.se/om-juridiskt-forum/personal/elin-jonsson/ Webbsida
http://www.juridisktforum.umu.se/english/staff/elin-jonsson Webbsida

Om mig

Jag är sedan 2013 anställd som doktorand på Juridiskt forum, där jag ägnar mig åt forskning och undervisning. Tidigare har jag bland annat jobbat som forskningsassistent och som utredare på Umeå kommun. Jag har en jur.kand. samt en fil.kand. i genusvetenskap, och mina intressen vad gäller såväl forskning som undervisning är till stor del knutna till feministisk teori och normkritiska perspektiv på rätten.

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt handlar om regleringen av föräldraskap och tar sin utgångspunkt i den svenska lagstiftningen om assisterad befruktning, adoption och fastställande av rättsligt föräldraskap. Med teoretiska angreppssätt från genusrättsvetenskap och poststrukturalism analyserar jag hur möjligheter till att bli förälder konstrueras inom dessa rättsområden. Genom såväl formella bestämmelser som de resonemang och utgångspunkter som uttrycks i lagarnas förarbeten formas gränser runt vilka föräldraskap som ses som möjliga. Gränser som bland annat speglar antaganden om reproduktion, kön och sexualitet. I avhandlingen ställs detta även mot de föreställningar som finns om lagstiftningen som en neutral och konsekvent enhet. Jag ser forskningsområdet som intressant eftersom denna typ av regleringar har betydelse för hur såväl familjerelationer som identiteter formas. 

Undervisning

Jag är involverad i kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå. De kurser jag undervisar på under 2016 listas i högerspalten.


Sidansvarig:

Utskriftsversion