Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Drugge, Christina

En bra start för att förändra hela organisationen. Förutsättningar och hinder för lärande i projekt: Rapport från ett treårigt förändringsarbete i Kalix kommun

2006

-

Danell, Torbjörn
Drugge, Christina

Företagsamt lärande och arbetsliv: Ett utbildningsmaterial för arbetslivet: företagare - näringsliv - närsamhälle

2006

-

Drugge, Christina

Tankar i nya banor med lärande förhållningssätt
Äldre i centrum

2006

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion