Till umu.se

Christina Drugge

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Juridiskt forum

Roller:

Föreståndare

Adress:

Umeå universitet , SE-90187 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 4

E-postadress:

christina.drugge@umu.seE-post

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.juridisktforum.umu.se/om-juridiskt-forum/personal/christina-drugge/ Webbsida
http://www.juridisktforum.umu.se/english/staff/christina-drugge/ Webbsida

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Drugge, Christina

En bra start för att förändra hela organisationen. Förutsättningar och hinder för lärande i projekt: Rapport från ett treårigt förändringsarbete i Kalix kommun

2006

-

Danell, Torbjörn
Drugge, Christina

Företagsamt lärande och arbetsliv: Ett utbildningsmaterial för arbetslivet: företagare - näringsliv - närsamhälle

2006

-

Drugge, Christina

Tankar i nya banor med lärande förhållningssätt
Äldre i centrum

2006

-


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion