Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Om mig

Sedan februari 2016 är jag föreståndare vid Jurdiskt forum. Jag disputerade 2004 med avhandlingen De politiska partiernas rättspolitik där jag undersökte partiernas syn på frågor om brottsoffer, rättshjälp och straffprocessuella tvångsmedel.

Jag undervisar i juridik på avancerade kurser, i uppdragsutbildningar och handleder examensarbeten. Jag är programsamordnare för det internationella, webbaserade Master's Programme in Law, Gender and Society. Under 2011-2015 var jag studierektor.

Forskning

Min forskning rör framför allt frågor inom processrättens område. Hösten 2004 disputerade jag på en avhandling med titeln De politiska partiernas rättspolitik där jag studerar partiernas överväganden och ställningstaganden avseende statlig rättshjälp, straffprocessuella tvångsmedel och brottsofferfrågor vilka omfattar centrala rättsliga frågeställningar som ofta aktualiserar relationen mellan stat och individ. Min nuvarande forskning handlar om hur väl den traditionella svenska processrätten passar offer för nya brott, t.ex. för dem som utsätts för människohandel för sexuella ändamål. Näraliggande frågor som prostitution och köp av sexuella tjänster berörs också. Sedan flera år ingår jag i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som Umeå Gender Studies in Law and Society (UGLS) och Umeå universitets forskningsprogram Challenging Gender under temat Challenging Violence samt är aktiv i Juridiskt forums olika nätverk.

Undervisning

Jag undervisar främst på Juristprogrammet där jag ett flertal gånger varit terminsansvarig för termin 1. Min undervisning på programmet omfattar huvudsaklig statsrätt, straffprocessuella tvångsmedel och brottsofferfrågor inom processrätten samt mångfalds- och genusperspktiv. Jag har erfarenhet av undervisning och kursansvar på andra utbildningsprogram och fristående kurser som exempelvis Socionomprogrammet, Jägmästar- eller skogligt magisterprogram, Kriminologi och viktimologi för jurister. Sedan några år håller jag seminarier vid UPC om etnicitets- och genusfrågor för universitetslärare. Under 2012 utarbetade och genomförde jag Fakulteten för skogsvetenskaps kompetensutveckling för lärare i frågor och genus och jämställdhet.

Övrigt

Under 2011 utarbetade jag upplägget för Umeå universitets självvärderingar avseende juristexamen, magisterexamen med inriktning mot arbetsrätt samt kandidatexamen i rättsvetenskap, och författade samtliga tre självvärderingar.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Yttergren, Åsa
Westerstrand, Jenny

The Swedish Legal Approach to Prostitution: Trends and Tendencies in the Prostitution Debate
NORA, 24(1): 45-55

2016

-

Yttergren, Åsa

Swedish Gender Equality for Trafficked Women?: Radical Official Remedies and Ethnic Otherness
Feminists@law, 2(1): 1-27

2012

Hämta

Persson, Åsa

A apparent boundary between law and politics

2007

-

Persson, Åsa

Folkpartiet – rättspolitiskt liberalt?
Fronesis

2006

-

Persson, Åsa

Den rättspolitiska frågan brottsoffer - alla är för, men hur?

2006

-

Persson, Åsa

De politiska partiernas rättspolitik

2004

Hämta

Persson, Åsa

Olika inför lagen - begränsad rättshjälp för familjetvister

2001

-

Persson, Åsa

De politiska partiernas rättspolitik

2000

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Forskningsintressen

 

Människohandel och prostitution

- The Public Health Turn on Violence Against Women (Våld mot kvinnor ett folkhälsoproblem - hälso-och sjukvårdens beredskap och styrning)

- Målsägandes processrättsliga ställning