Åsa Gunnarsson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Juridiskt forum

Adress:

Umeå universitet
SE-90187 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Samhällsvetarhuset, Plan 4

Tel:

+46 90 786 59 31

E-postadress:

asa.gunnarsson@umu.seE-post 1

asa.gunnarsson@jus.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.juridisktforum.umu.se/om-juridiskt-forum/personal/asa-gunnarsson/ Webbsida

Presentation

Vetenskaplig ledare vid Juridiskt forum. Leder forskningsprojekten FairTax (finansierat av EU:s Horisont2020-utlysning) och ReTax (finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse)

Forskning

Gemensamt för de forskningsprojekt jag arbetet med är att de alla i första hand varit problembaserade. En ambition har varit att identifiera rättsprinciper och att analysera principernas normativa funktion i rättssystemet. Denna inriktning har ofta medfört tvärvetenskapliga inslag i både teori och metod, samt ansatser som varit ämnesöverskridande inom juridiken. Jag har främst ägnat mig åt forskning inom skatte- och socialrätten. En del av min forskning har också haft rättsteoretiska inslag och de senaste åren har jag i stor utsträckning ägnat mig åt rättsvetenskaplig genusforskning. I flera projekt har juridiska frågeställningar behandlats i en rättspolitisk kontext och analyserna har företrädesvis varit av strukturell karaktär.

Tidigare forskning

Min doktorsexamen skrevs i skatterätt och hade titeln Skatterättvisa. Den var i huvudsak skatteteoretiskt inriktad. Under året som postdokforskare studerade jag rättvisefrågor och familjebeskattningen i Nya Zeelands inkomstskattesystem. Tillbaka i Sverige erhöll jag en s k "Tham-tjänst" som forskarassistent, vilken jag innehade i sex år. Under dessa år utvecklade jag flera projekt som i grunden handlade om rättsliga problemen som uppstår till följd av bristande samordning av skatter och sociala förmåner i olika i välfärdsreformer. Projektet Social skatterätt - fiskal socialrätt, samt min bok Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner bygger på detta tema. I boken behandlas problemet med att en bristande samordning av skatter och sociala förmåner skapar "pomperipossa-effekter" för barnfamiljer. Därefter har jag har arbetat med flera projekt som handlar om Socialt medborgarskap.

Undervisning

Har undervisat i skatterätt på fristående kurser, uppdragsutbildning och på olika program. Under slutet av 1990-talet undervisade jag främst i allmän rättslära och rättsvetenskap. Jag har under alla år varit mycket intresserad av handledningens pedagogik, både vad gäller grund- och forskarutbildning. Jag har under flera år varit involverad som inledare på universitetets forskarhandledarkurs.

Övrigt

Uppdrag och externa medel

2001-2005 Ordförande i jämställdhetsrådet, Umeå universitet

2001-2008 Ordförande och ledamot av forskningsnämnden, juridiska institutionen, Umeå Universitet.

2001-2007 Ledamot och vice ordförande i styrelsen för Nationella genusforskarskolan

2002- Ledamot av styrelsen för TOR/Skattenytts forskningsstiftelse

2005- Ledamot av universitetsstyrelsen, Umeå Universitet

2005-2008 Forskningsbidrag från Vetenskapsrådet för projektet: Rätten till jämställdhet i välfärdsstaten

2006 Forskningsbidrag från Vetenskapsrådet: Centre of Gender Excellence Program, Challenging Gender, 2006-2011.

2006- Ledamot av styrgruppen för Centre of Gender Excellence (CGex) Program, Challenging Gender, Umeå Universitet

2006- Temaledare för temat Challenging Democracy and Social Justice inom CGex-programmet

2006- Ledamot av beredningsgruppen för utbildning på forskarnivå, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå Universitet

2007- Ledamot av Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap inom Vetenskapsrådet

2008- Ledamot av styrelsen för Umeå centrum för genus studier, Umeå Universitet

2008-2010 Forskningsbidrag från Riksbankens jubileumsfond för projektet: Gender Equality in Revenue Law

2009- Ledamot av styrelsen för Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eriksson, Martin
Gunnarsson, Åsa

The Decline of the Swedish Inheritance and Gift Tax, 1991–2004

2017

Hämta

Gunnarsson, Åsa
Eriksson, Martin

Discussion paper on tax policy and tax principles in Sweden, 1902-2016

2017

Hämta

Gunnarsson, Åsa
Svensson, Eva-Maria

Gender equality in the Artic and North: socio-legal and geopolitical challenges
Nordic Journal on Law and Society, 1(1-2): 6-15

2017

-

Gunnarsson, Åsa
Eriksson, Martin

Eliminating the secondary earner bias: Policy lessons from the introduction of partial individual taxation in Sweden in 1971
Nordic Tax Journal, 1(1): 89-99

2017

Hämta

Gunnarsson, Åsa

Taxing for equality: A re-emerging tax policy trend in Europe

2017

Hämta

Gunnarsson, Åsa
Schratzenstaller, Margit
Spangenberg, Ulrike

Gender Equality and Taxation in the European Union: Study for the FEMM Committee

2017

-

Burman, Monica
Gunnarsson, Åsa

Editorial
Nordic Journal on Law and Society, 1(1-2): 4-5

2017

-

Gunnarsson, Åsa

Introducing independent income taxation in Sweden in 1971

2016

Hämta

Andersson Skog, Lena
Gunnarsson, Åsa

Between Family and Market – A Feminist Story about Individual versus Joint Taxation in Relation to Swedish Business Taxation 1928-1977

2016

-

Gunnarsson, Åsa

Tax law directions for erasing the public/private divide in everyday life economy

2013

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion