Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Presentation

Om mig

Jag är biträdande föreståndare och ansvarig för forskarutbildningen i rättsvetenskap vid Juridiskt forum. Här kan du läsa mer om forskningen vid Juridiskt forum.

Forskning

Jag disputerade 2002 vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Mitt intresseområde rör svaga gruppers rättsliga ställning utifrån kriminalrättsliga frågor liksom brottsofferproblematik, och socialrättsliga frågor, i synnerhet applicerade på barns och äldres situation. Jag är även intresserad av metodfrågor och har arbetat mycket med empirisk rättsforskning. I dag bedriver jag forskning inom äldrerätten. Pågående forskning sker genom arbetet Trust & Dependence as a necessary tool of power in elderly care?

Jag är assisterande koordinator i Revisioning the ”Fiscal EU”: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies (FairTax). FairTax är finansierat genom Europeiska Unionen Horizon 2020 och här kan du läsa mer om  detta forsknings- och innovationsprojekt.

Jag deltar i flera nätverk, bland annat Arcum.

Jag är biträdande handledare till Johanna Jers och utformar och examinerar kurser för forskarstuderande vid Juridiskt forum.

Utbildning

Jag har lång erfarenhet av undervisning vid åtskilliga lärosäten, som Uppsala, Stockholm, Linköping och Karlstad universitet. Pedagogisk utveckling utgör en stor del av mitt arbete. Vid Juridiskt forum arbetar jag  i dag som lektor och kursansvarig bland annat på kurserna:
- Välfärdsrätt
- Straffrätt i kontext
- Humanjuridik
- Lika villkor (SLU)

Jag medverkar även som lektor vid socionomutbildningen, Umeå universitet inom social- och straffrätt. Därtill har jag medverkat och utformat åtskilliga uppdragsutbildningar, som Lagstiftning och dess praktiska tillämpning inom socialtjänstens verksamhetsområde 7,5 hp.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Socialtjänstens ansvar för äldre

2014

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

The BBIC model to strengthen legal security for children in Sweden: a paper tiger?
International family law, policy and practice, 1(1): 138-145

2013

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Välfärdsrätt

2012

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Socialtjänstens ansvar för äldre

2012

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Hur påverkar nya administrativa verktyg rättssäkerhetsdiskussionen?: Några tankar om dagens socionomutbildning belyst utifrån tvångsvård

2012

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Emigrantexport: ett sätt för lokalsamhället att bli av med ”icke önskvärda element”? : Den svenska och irländska fattigvårdens förhållningssätt

2011

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

How to teach European comparative legal history: A Comparative Bridge: Challenges in Teaching Comparative Legal History

2011

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

En strid om befolkningskontrollen i Foucaults anda: Den fiskala och ecklesiastiska registaturen under 1600- och 1700-talet

2007

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet?: Brottsoffer och gärningsmän vid grövre brottmål i Svea hovrätt

2006

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Kriminalvetenskapliga inslag i svensk straffverkställighet

2001

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion