Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Om mig

Jur. kand. 2005 och jur. dr. 2015, båda vid Umeå universitet. Jag arbetar främst med socialrättsliga frågor och särskilt juridiken kring funktionshinder.

Rätt och samhälle heter en blogg där jag skriver när jag hinner.

Forskning

2015 disputerade jag på avhandlingen "Out and About in the Welfare State - the Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law".

Syftet med avhandlingen var att undersöka rätten för människor med funktionshinder att kunna resa på egen hand i vardagen i svensk, dansk och norsk lagstiftning. Rätten till tre olika typer av transportlösningar diskuteras i avhandlingen: färdtjänst, bilstöd och kontantersättningar. Resultaten visar att de rättsliga förhållandena mellan det allmänna och den enskilde med funktionshinder präglas av kontroll och ifrågasättande. De rättsliga personkretskriterierna tillämpas så att endast vissa behov av resande, och endast vissa funktionsnedsättningar, betraktas som värdiga nog att få del av transportlösningarna.

Staterna, regionerna och kommunerna i Norden – liksom förvaltningsdomstolarna – utsätter människor med funktionshinder för genomlysning av privatlivet. Med utvärderingar, kontroller och integritetskränkande ifrågasättanden säkerställer det allmänna att endast de behov och funktionsnedsättningar som betraktas som helt legitima får del av samhällsinsatserna.

Särskilt de svenska och norska rättigheterna är dåligt skyddade från politikernas budgetbeslut. De danska rättigheterna är däremot bättre skyddade, dels genom minimistandarder, alltså en sorts lagfäst golv för kvaliteten på insatser, och dels genom att ersättningsnivåer följer det allmänna kostnads- och löneläget i Danmark, utan att politikerna kan dra ner nivån på en enskild insats.

Den kanske allvarligaste kritiken mot rätten som framkommer i avhandlingen är hur ekonomiska argument tillåts påverka de juridiska besluten. Detta visar på en anmärkningsvärd brist i rätten; en svaghet när det kommer till juristernas och övriga rättstillämpares förmåga att förstå och tillvarata enskildas sociala rättigheter.

Avhandlingen visar också att kommunalt och regionalt självstyre alltid är ett intresse som konkurrerar med individens sociala rättigheter. Även när förvaltningsdomstolarna kan pröva ett överklagande – vilket inte alltid är fallet – så är det kommunala eller regionala självstyret alltid ett intresse som konkurrerar med, och vägs mot, den enskildes rätt till insatser av god kvalitet.

Undervisning

Jag undervisar bl a på socionomprogrammets termin 1 och termin 2, samt på kursen Humanjuridik, 15 hp och Barnrätt, 15 hp. Jag undervisar även på Socialstyrelsens ledarutbildning för chefer inom äldreomsorgen.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Pettersson, Andreas

Out and about in the welfare state: the right to transport in everyday life for people with disabilities in Swedish, Danish and Norwegian law

2015

Hämta

Pettersson, Andreas

Everyday life experiences: a necessary requirement for social justice in the transport law of the welfare state

2013

-

Pettersson, Andreas

Power and Normality in Paratransit: Individual Autonomy in Welfare State Law
feminists@law, 2(1): 1-20

2012

Hämta


Sidansvarig:

Utskriftsversion