Till umu.se

Monica Burman

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Burman, Monica

Men's Intimate Partner Violence against Sami Women: A Swedish Blind Spot
Nordic Journal on Law and Society, 1(1-2): 194-215

2017

-

Burman, Monica
Gunnarsson, Åsa

Editorial
Nordic Journal on Law and Society, 1(1-2): 4-5

2017

-

Burman, Monica

Fathers' Rights in Swedish Family Law Reform: Taking Account of Fathers' Violence Against Mothers
Canadian Journal of Women and the Law, 28(1): 152-181

2016

-

Burman, Monica

Ungdomspåföljder och barns rättigheter

2016

-

Burman, Monica

Blaming violent men - A challenge to the Swedish criminal law on provocation
Women's Studies, 46: 88-95

2014

-

Burman, Monica
Öhman, Ann

Challenging gender and violence: Positions and discourses in Swedish and international contexts
Women's Studies, 46: 81-82

2014

-

Burman, Monica

Genusperspektiv på straffrätt

2013

-

Burman, Monica

Immigrant Women Facing Male Partner Violence - Gender, Race and Power in Swedish Alien and Criminal Law
feminists@law, 2(1): 1-26

2012

Hämta

Burman, Monica

Mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter och jämställdhet: Bakgrund och kritiska perspektiv

2012

-

Burman, Monica

Brottsoffer i straffrätten

2011

-


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion