Till umu.se

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wennberg, Lena

Wellbeing and gender equality for the elderly in Arctic Sweden
Nordic Journal on Law and Society, 01(01-02): 176-193

2017

-

Nilsson, Eva
Jacobsson, Maritha
Wennberg, Lena

Children and Child Law at Crossroads: Intersectionality, Interdisciplinarity and Intertextuality as Analytical Tools for Legal Research
International Family Law, Policy and Practice: 33-40

2013

-

Wennberg, Lena

Neoliberal trends in the women-friendly Swedish welfare state

2013

-

Wennberg, Lena

Constructions of Normality and the Boundaries of Social Citizenship: Solo Mothers in the Swedish Welfare Model
feminists@law, 2(1)

2012

Hämta

Wennberg, Lena
Pylkkänen, Anu

Intersektionalitet i rätten: en metod för att synliggöra det osynliggjorda
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 3(138): 12-28

2012

-

Jacobsson, Maritha
Nilsson, Eva
Wennberg, Lena

Barnrätten som kunskapsregim och social praktik

2012

-

Strömberg, Helén
Wennberg, Lena

Ifrågasatta RUT-tjänster

2011

-

Wennberg, Lena

Genusperspektiv på socialrätten: Om ensamstående mödrar och tvåsamhetens normalitet

2011

-

Wennberg, Lena

Social security for solo mothers in Swedish and EU law: on the constructions of normality and the boundaries of social citizenship

2008

Hämta

Wennberg, Lena

Exclusion of Solo Mothers in the Welfare State

2007

-


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion