Till umu.se

Christina Drugge

Universitetslektor vid Juridiskt forum vid Umeå universitet
Föreståndare

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Drugge, Christina

En bra start för att förändra hela organisationen. Förutsättningar och hinder för lärande i projekt: Rapport från ett treårigt förändringsarbete i Kalix kommun

2006

-

Danell, Torbjörn
Drugge, Christina

Företagsamt lärande och arbetsliv: Ett utbildningsmaterial för arbetslivet: företagare - näringsliv - närsamhälle

2006

-

Drugge, Christina

Tankar i nya banor med lärande förhållningssätt
Äldre i centrum

2006

-


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion