Till umu.se

Ann-Christine Petersson Hjelm

Universitetslektor vid Juridiskt forum vid Umeå universitet
Företrädare för lika villkor

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Socialtjänstens ansvar för äldre

2014

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

The BBIC model to strengthen legal security for children in Sweden: a paper tiger?
International family law, policy and practice, 1(1): 138-145

2013

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Välfärdsrätt

2012

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Hur påverkar nya administrativa verktyg rättssäkerhetsdiskussionen?: Några tankar om dagens socionomutbildning belyst utifrån tvångsvård

2012

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Socialtjänstens ansvar för äldre

2012

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Emigrantexport: ett sätt för lokalsamhället att bli av med ”icke önskvärda element”? : Den svenska och irländska fattigvårdens förhållningssätt

2011

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

How to teach European comparative legal history: A Comparative Bridge: Challenges in Teaching Comparative Legal History

2011

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

En strid om befolkningskontrollen i Foucaults anda: Den fiskala och ecklesiastiska registaturen under 1600- och 1700-talet

2007

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet?: Brottsoffer och gärningsmän vid grövre brottmål i Svea hovrätt

2006

-

Petersson Hjelm, Ann-Christine

Kriminalvetenskapliga inslag i svensk straffverkställighet

2001

-


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion