Till umu.se
Föreståndare Christina Drugge
Biträdande föreståndare Robert Lundmark
Studierektor Martin Eriksson
Studievägledare Emma Lind
Programansvarig Monica Burman
Administratör Emma Lind
IT-ansvarig Björn Andersson
Katalogansvarig Björn Andersson
Elin Andersson
Webbansvarig Elin Andersson
Arbetsmiljöombud Elin Andersson
Brandskyddsombud Elin Jonsson
Företrädare för lika villkor Ann-Christine Petersson Hjelm

Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation