Juridiskt forums styrelse

Rektor utser ordförande och externa ledamöter i Juridiskt forums styrelse

Lena Andersson Skog

Ordförande: Professor Lena Andersson Skog, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet

Intern representant: Professor Åsa Gunnarsson, Juridiskt forum vid Umeå universitet

Extern representant: Professor Anne Hammarström, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Extern representant: Professor Eva-Maria Svensson, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Till styrelsen är Juridiskt forums föreståndare adjungerad och Umeå studenkår utser studeranderepresentanter.

Rektors instruktion för Juridiskt forum


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion