Till umu.se

Om Juridiskt forum

Juridiskt forum bedriver kritisk forskning, utbildning och samverkan där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder.

Vi medverkar i grundutbildningen i juridik på socionomprogrammet och juristprogrammet och ger ämneskurser i juridik. Juridiskt forum ger även forskarutbildning i rättsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning både för den som vill specialisera sig i rätt och samhälle och för den som vill komplettera sin examen med en juridisk profil som är relevant på arbetsmarknaden. I vår utbildning lägger vi stor vikt vid studenternas aktiva deltagande och utveckling. Vi bedriver framgångsrik forskning inom flera områden. Du kommer huvudsakligen att möta disputerade lärare i undervisningen varför aktuell forskning också blir en del av din utbildning.

Vår forskning och forskarutbildning bedrivs i en internationell och interdisciplinär miljö. Hos oss produceras ny och gränsöverskridande kunskap om rätt och samhälle.

Juridiskt forum bildades 2012 på uppdrag av rektor. Vårt uppdrag är att utveckla kunskapsområdet genus och rätt, konsolidera en redan framgångsrik miljö, attrahera externa medel, stärka universitetets profil inom området genom att skapa nya ytor för samarbete, samt vidareutveckla partnerskap som en del av universitetets internationalisering.

Juridiskt forum leds av en föreståndare och en styrelse.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Juridiskt forum
Umeå universitet
901 87 Umeå

juridisktforum@umu.se

Besöksadress

Samhällsvetarhuset plan 4

Fakturaadress till Juridiskt forum

Umeå universitet
Juridiskt forum
ref 2310
PG1099
737 84 FAGERSTA

Umeå universitets organisationsnummer är 202100-2874

Umeå universitets momsregistreringsnummer och VAT-nummer är SE202100287401