Samarbeten och nätverk

Juridiskt forum ingår i flera nätverk och samarbetar i tvärvetenskapliga miljöer. En viktig forskningsmiljö inom Umeå universitet är Umeå centrum för genusstudier där flera forskare är aktiva på olika sätt, bl.a. i den tvärvetenskapliga forskargruppen Challenging Violence. Forskningen vid Juridiskt forum bedrivs också till stor del inom ramarna för en tvärvetenskaplig plattform för studier av genus, rätt och samhälle (se informationen till höger).

Det finns en lång tradition av Nordiskt samarbete och nätverkande inom områdena kvinnorätt och genusrättsvetenskap. Forskare vid Juridiskt forum har länge samarbetat med bl.a. professor Kevät Nousiainen, Åbo universitet, Hege Brækhus, Tromsö universitet och Johanna Niemi, Helsingfors universitet. Forskare har också medverkat i de tre ledande nordiska antologierna på området: Responsible Selves. Women in the Nordic legal culture, Ashgate 2001, Nordic Equality at a Crossroads. Feminist Legal Studies Coping with Difference, Ashgate 2004 och På vei. Kjönn og Rett i Norden, Makadam förlag 2011. Hösten 2014 arrangerar Juridiskt forum den tredje nordiska konferensen om Kön och Rätt i Norden.

Samarbete med Australien

Sedan 2000 finns ett nära samarbete med professor Margaret Davies, Flinders university, Australien. Hon har vistats i forskningsmiljön under flera längre och kortare perioder och var en av redaktörerna för antologin Exploiting the Limits of Law. Swedish Feminism and the Challenge to Pessimism, Ashgate 2007. Hon är även gästredaktör till vår senaste gemensamma publikation, Gender Equality and Othering in the Swedish Welfare State, feminists@law vol 2, no 1 (2012).

Samarbete med Storbritannien

En annan viktig samarbetspartner är The Kent Centre for Law, Gender and Sexuality (KCLGS) vid Kent Law School, University of Kent, England. Flera forskare har medverkat i konferenser och workshops arrangerade av KCLGS och vistats vid centret under olika perioder. Ett särskilt nära samarbete har etablerats med Maria Drakopoulou och Rosemary Hunter av vilka den förstnämnda var gästredaktör (tillsammans med Margaret Davies) till vår senaste gemensamma publikation, Gender Equality and Othering in the Swedish Welfare State, feminists@law vol 2, no 1 (2012).

The Anglo Nordic Dialogues

Samarbetet med Flinders university och KCLGS sker sedan 2010 främst inom ramen för nätverket Anglo Nordic Dialogues (AND). Två workshops har arrangerats inom ramen för detta nätverk.

TUARK-samarbetet

Vårterminen 2012 inledde Juridiskt forum ett samarbete med Tromsö universitet och universitetet i Arkhangelsk inom ramen för Umeå universitets trepartssamarbete. Juridiskt forum ansvarar för samarbetet inom juridik vad avser barnrätt, straff- och processrätt samt genus och rätt. Forskare vid Juridiskt forum har medverkat i flera aktiviteter inom ramen för detta samarbete, bl.a. en workhop i Arkhangelsk i juni 2012 på temat International approaches to the assessment of gender issues in the Artic Region i vilken även forskare från Canada medverkade.


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Höstbild

Kontaktinformation

Vetenskaplig ledare

Professor Åsa Gunnarsson
E-post: asa.gunnarsson@umu.se
Tel: 090-786 59 31