Om barnrättslig forskning

På det barnrättsliga området bedrivs forskning om föräldrars våld och övergrepp mot barn (inom straffrätt och socialrätt) samt om juristrollen att rättsligt företräda barn.

Pågående forskningsprojekt

Att företräda barnets rätt och bästa - Internationella studier om en juristroll

Detta stipendiefinansierade forskningsprojekt (nov 2017-okt 2018) syftar till att fördjupa kunskapen om att rättsligt företräda barn. Med utgångspunkt i den rättsliga teori och praktik som finns på om... Läs artikeln

Nyligen avslutad forskning

Särskild företrädare för barn - En studie av brottsoffrets företrädare i straffprocessen

Detta forskningsprojekt (2015-2016) avsåg att fördjupa kunskapen om särskild företrädare för barn – att utforska och analysera underliggande värderingar och de hinder och möjligheter som den särskilde... Läs artikeln

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forsman, Maria
Jers, Johanna

Kritisk pedagogik i högre utbildning: Studenters samverkan med människorättsorganisationer som metod att lära juridik och bidra till samhällsförändring

2018

-

Forsman, Maria

The Swedish "special representatives for children" and their role in Barnahus

2017

Hämta

Forsman, Maria

Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn

2013

Hämta

Forsman, Maria

Barnen i brottets skugga - brottsoffer på undantag?

2006

-


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Forskare

Maria Forsman