Forskning vid Juridiskt forum

Bakgrund

Genusrättsvetenskap har sedan början av 1990-talet varit ett etablerat rättsvetenskapligt forskningsområde i Umeå. Forskningen bedrivs i en expanderande forskningsmiljö och inom en Plattform för studier av genus, rätt och samhälle. Forskningen vid Juridiskt forum har kritiska perspektiv, och placerar juridiken i dess samhälleliga kontext. De kritiska forskningsperspektiven är bland annat genus, barn, klass och funktionshinder. Den tvärdiciplinära forskningsmiljön innehåller sammarbeten med bl.a. de samhällsvetenskapliga disciplinerna, historia och folkhälsovetenskap. Forskningen skapas därmed i ett ständigt tvärvetenskapligt möte och samarbete.

Tre gemensamma publikationer har producerats inom ramen för forskningmiljön.
1) Antologin Familjeföreställningar. Om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning, IUSTUS 2001
2) Antologin Exploiting the Limits of Law: A Swedish Feminist Challenge to Pessimism, Ashgate 2007
3) En special issue Gender Equality and Othering in the Swedish Welfare State i open acess tidskriften feminists@law vol 2, no 1 (2012)

Samhällsvetarhuset


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Juridiskt forum har avvecklats

Enheten Juridiskt forum avvecklades den 31 januari 2018. Enhetens webbsida kommer därför att successivt monteras ner under våren, och information flyttas över till andra enheter.


Juridiskt forum

Bild: Sara Enquist

Kontaktinformation

Vetenskaplig ledare

Professor Åsa Gunnarsson
E-post: asa.gunnarsson@umu.se
Tel: 090-786 59 31

Umeå universitets plattform för studier av genus, rätt och samhälle

Forskningen vid Juridiskt forum bedrivs till stor del inom en tvärvetenskaplig plattform som samlar forskare även från andra discipliner, bl.a. ekonomisk historia, socialt arbete och medicin.

Inom ramen för plattformen ges en seminarieserie. Information om kommande aktiviteter och nyheter finns i kalendariet.