Till umu.se

Välfärdsrätt, 15 hp

Välkommen till kursen Välfärdsrätt VT 2017!

Kursen börjar v.12 vårterminen 2017 och går på helfart.

På kursen används kursplattformen Moodle, där material kommer att läggas ut och där du ska lämna in inlämningsuppgifter m.m. Även kursplattformen finns via länk på denna hemsida. Tillgång till plattformen får du i samband med kursstarten.

Gör det till en vana att regelbundet besöka kurshemsidan och kursplattformen, så att du inte missar viktig information.

Kontakter

Kursansvarig lärare:
Lena Wennberg

Frågor om antagning och kursadministration:
Emma Lind, 090-786 64 35
emma.lind@umu.se

Studievägledare:
Stefan Lidberg, 090-786 76 15
stefan.lidberg@jus.umu.se

Kursens uppläggning och examination

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer och ger möjlighet till egna val och egen fördjupning. Undervisningen ges främst genom obligatoriska seminarier som bygger på förberedelse i grupp eller individuellt och genom en individuell uppgift. I uppgiften ingår också att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

Om du undrar…

Om du har några funderingar inför kursstart är du välkommen att höra av dig till oss på telefon eller e-post (kontaktuppgifter ovan).

Väl mött till våren!
Lena Wennberg, kursansvarig lärare


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kurslitteratur

Kirsten Ketscher
Socialret: Principper. Rettigheder. Verdier
4. uppl. Karnov 2014
Obligatorisk

Erik Mägi & Lina-lea Zimmerman
Stjärnfamiljejuridik
Gleerups 2015
Obligatorisk

Lagtext i senaste lydelse
Obligatorisk

Tillkommer: Artiklar, texter och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren på lärplattformen Moodle.