Till umu.se

Straffrätt i kontext, 15 hp

Välkommen till kursen Straffrätt i kontext HT 2017

Kursen startar tisdag 31 oktober kl. 10.15 med samling i
S 506 (lektionssal plan 5 i Samhällsvetarhuset). Det är viktigt att du är med vid detta tillfälle så att du kan registreras och får ta del av viktig information om kursen! Om du inte har möjlighet att vara med vid kursintroduktionen måste du kontakta kursansvariga lärare.

Vi som kommer att vara lärare på kursen är Monica Burman, Eva Johnson, Ann-Christine Petersson Hjelm, Maria Forsman och Fanny Holm.

Aktuell kursplan, litteratur och schema finns till höger på hemsidan.
På kursen finns även kursplattformen Moodle, där material kommer att läggas ut och där du ska lämna in inlämningsuppgifter m.m. Även kursplattformen finns via länk på denna hemsida. Tillgång till plattformen får du i samband med kursstarten.

Gör det till en vana att regelbundet besöka kurshemsidan och kursplattformen, så att du inte missar viktig information.

Kontakter

Kursansvarig; Monica Burman, 090 786 66 32, monica.burman@umu.se

Frågor om antagning och kursadministration: Emma Lind, 090-786 64 35, emma.lind@umu.se

Studievägledare: Stefan Lidberg, 090-786 76 15, stefan.lidberg@jus.umu.se

Kursens uppläggning och examination

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer och ger möjlighet till egna val och egen fördjupning. Undervisningen ges främst genom obligatoriska seminarier som bygger på förberedelse i grupp eller individuellt och genom en individuell skriftlig uppgift. I skrivuppgiften ingår också att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

Om du undrar…

Om du har några funderingar inför kursstart är du välkommen att höra av dig till oss på telefon eller e-post (kontaktuppgifter ovan).

Väl mött den 31 oktober!


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kurslitteratur

Kerstin Nordlöf (red)
Argumentation i nordisk straffrätt
1. uppl. Stockholm, Norstedts Juridik, 2013 : 256 s.
Obligatorisk

Nicola Lacey, Celia Wells and Oliver Quick
Reconstructing Criminal Law: Text and Materials
4. uppl. Cambridge, Cambridge University Press, 2010 : 876 s.
Obligatorisk

Lagtext i senaste lydelse.

Sveriges Rikes Lag, Norstedts, Sveriges Lag, Studentlitteratur, eller Svensk Lag, Iustus eller annan aktuell lagtext.
Obligatorisk

Tillkommer: Artiklar, texter och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren eller på plattformen Moodle.