Självständigt arbete i rättsvetenskap

Kursen är 15 hp och ges inom masterprogrammet Rätt, genus och samhälle vårtermin 2017.

Denna kurs består i huvudsak av att författa ett självständigt skriftligt arbete i rättsvetenskap. Studenten ska genomföra en studie och formulera relevanta forskningsfrågor från ett kritiskt socio-rättsligt perspektiv och angreppssätt på rätt, teori och metod. I kursen ingår även att försvara sitt arbete samt att opponera på någon annan students arbete.

Kursen ges på engelska, för mer information gå till kursens engelska webbplats


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Kursansvarig
​Monica Burman
E-post: monica.burman@umu.se
​Tel: 090-786 66 32

Enhetsadministratör, studievägledare för masterstudenter
Emma Lind
​E-post: emma.lind@umu.se
​Tel: 090-786 64 35