Till umu.se

Rätt och samhälle, introduktionskurs

Kursen är 15 hp och ges inom Masterprogrammet Rätt, genus och samhälle och Masterprogrammet i rätt och samhälle.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om rätten och interaktionen mellan rätt och samhälle. Kritiska förhållningssätt till rätt och samhälle, juridisk metod såväl som lagstiftningsprocessen och rättstillämpningen är de huvudsakliga studieobjekten. Kursen fokuserar på att identifiera socio-rättsliga frågor i olika samhälleliga och rättsliga kontexter. Därtill introduceras teoretiska och metodologiska verktyg för att kritiskt granska och analysera sådana frågor.

Kursen ges på engelska, för mer information gå till kursens engelska webbplats.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Enhetsadministratör, studievägledare för masterstudenter
Emma Lind
​E-post: emma.lind@umu.se
​Tel: 090-786 64 35