Till umu.se

Migrationsrätt, 15 hp

Välkommen till kursen Migrationsrätt HT 2017!

Kursinformation

Kursen startar tisdag den 31 oktober kl. 10.15 med samling i
S201 (lektionssal på plan 2 i Samhällsvetarhuset). Det är viktigt att du är med vid detta tillfälle så att du blir registrerad och  tar del av viktig information om kursen! Om du inte har möjlighet att vara med vid kursintroduktionen måste du kontakta kursansvarig lärare.

Vi som kommer att vara lärare på kursen är Katak Malla (kursansvarig), Lena Wennberg, Johanna Jers, Monica Burman samt ett antal inbjudna gästlärare.

Aktuell kursplan, litteratur och schema finns till höger på hemsidan.

På kursen finns även kursplattformen Cambro, där material kommer att läggas ut och där du ska lämna in inlämningsuppgifter m.m. Även kursplattformen finns via länk på denna hemsida. Tillgång till plattformen får du i samband med kursstarten.

Gör det till en vana att regelbundet besöka kurshemsidan och kursplattformen, så att du inte missar viktig information.

Kontakter

Kursansvarig lärare:
Katak Malla, katak.malla@umu.se

Lena Wennberg, lena.wennberg@umu.se
 

Frågor om antagning och kursadministration:
Emma Lind, 090-786 52 03
emma.lind@umu.se

Studievägledare:
Stefan Lidberg, 090-786 76 15
stefan.lidberg@jus.umu.se

Kursens uppläggning och examination

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer med möjlighet till egna val och egen fördjupning. Undervisningen ges främst genom obligatoriska seminarier som bygger på förberedelse individuellt och i grupp samt genom en individuell skriftlig uppgift. I skrivuppgiften ingår också att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

Om du undrar…

Om du har några funderingar inför kursstart är du välkommen att höra av dig till mig via e-post (kontaktuppgifter ovan).

Väl mött den 31 oktober!


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kurslitteratur

Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Genève 1979, översättning av UNHCR:s kontor i Stockholm, UNHCR, september 1996
Obligatorisk

Opeskin, Brian, Perruchoud, Richard, Redpath-Cross, Jillyanne
Foundations of International Migration Law
University Press, Cambridge 2012
Obligatorisk

Thorburn, Rebecca, Wikström, Malin, Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden, Liber 2016 Obligatorisk

Wikrén, Gerhard, Sandesjö, Håkan
Utlänningslagen med kommentarer
Norstedts Juridik, Stockholm (senaste upplagan, finns i Zeteo)
Obligatorisk