Till umu.se

Masterprogramskurs: Criminal Law in Context

HT 2017

Denna kurs är del av Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle. Den ges på engelska, och mer information om kursen finns på den engelska delen av vår hemsida:

Mer information om kursen "Criminal Law in Context"


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion