Till umu.se

Humanjuridik, 15 hp

Välkommen till kursen Humanjuridik VT 2017

Kursen startar den 22 mars 2017 kl. 10.15 i UB 336. Det är viktigt att du är med vid detta tillfälle så att du kan registreras och får ta del av viktig information om kursen. Om du inte har möjlighet att vara med vid kursintroduktionen måste du kontakta kursansvarig lärare.

Kursplan och schema hittar du så småningom i länkarna till höger här på webbplatsen. Till kursen används även kursplattformen Moodle, där material kommer att läggas ut och där du ska lämna in inlämningsuppgifter. Tillgång till Moodle får du i samband med kursstarten.

Kontakter

Kursansvarig lärare vt 2017:
Jenny Westerstrand, 090-786 53 38, jenny.westerstrand@umu.se

Frågor om antagning och kursadministration:
Emma Lind, 090-786 64 35,
emma.lind@umu.se

Studievägledare:
Stefan Lidberg, 090-786 76 15
stefan.lidberg@jus.umu.se

Kursens uppläggning och examination

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer och ger stora möjligheter till egna val och egen fördjupning. Undervisningen ges främst genom obligatoriska seminarier som bygger på förberedelse i grupp, och genom en individuell skriftlig uppgift. I skrivuppgiften ingår också att kritiskt värdera sin egen och en studiekamrats kunskaps(re)produktion (kamrat- och självvärdering).

Som framgår av kursplanen bygger kursen på att studenten tar ett stort eget ansvar för att inhämta kunskap och själv söka fram relevanta rättskällor och andra kunskapskällor, t ex lagtext, litteratur, artiklar, offentligt tryck, rapporter, material ur databaser och liknande. Den lärarledda undervisningen på kursen består huvudsakligen av seminarier och gruppdiskussioner samt introducerande och problematiserande föreläsningar.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kurslitteratur

Ulla Holm
Det räcker inte att vara snäll - Om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrken
2. omarb. utg.
Natur & kultur, Stockholm 2009
Obligatorisk