Till umu.se

Barnrätt, 15 hp

Välkommen till kursen Barnrätt VT 2017!

Kursintroduktionen äger rum den 19 januari 2017 kl. 10:15 i S 206. När du har tackat ja till din plats på kursen, måste du registrera dig. Det görs genom upprop på kursintroduktionen. Vid detta tillfälle får du också ta del av viktig information om kursen och lära känna din arbetsgrupp.

Schemat (preliminärt) samt kursplan med information om kursens mål, innehåll och litteratur finns i högerspalten på denna sida. För kursen används lärplattformen Cambro, som du loggar in på med din umu-id. Under kursens gång kommer material att läggas ut på Cambro och inlämningsuppgifter delas, m.m.

Det här är en kurs med fem obligatoriska sammankomster, förlagda till ca. två arbetsdagar en gång i månaden, på campus i Umeå (se schemat). Kursens seminarier och uppgifter bygger till stor del på förberedelsearbete individuellt och i grupp, mellan sammankomsterna. Du kommer alltså att arbeta med det mesta av kursen på egen hand - och i arbetsgrupper -  men också träffa lärare och kursare på plats i Umeå. Eftersom sammankomsterna är obligatoriska betyder det att du måste vara med i Umeå för att kunna bli godkänd på kursen.

Kursen ges i studerandeaktiva arbetsformer och ger möjlighet till egna val och fördjupningar. Ett individuellt skrivarbete med en kamrat- och självvärdering examineras vid kursens sista sammankomst. Kursen går på halvfart och sträcker sig över hela terminen.

Förberedelse inför sammankomst 1

Till den första sammankomsten vill vi att du förbereder dig på följande sätt. Läs Johanna Schiratzki, Barnrättens grunder, Studentlitteratur, senaste uppl., kap. 1 och 2 och reflektera över hur samhällets ansvar för barn förändrats i ett historiskt perspektiv och vad du själv anser om denna förändring. Reflektera också över hur barnets ställning i familjen förändrats och hur du ser på den förändringen. Vad vill du särskilt betona när det gäller barns situation idag?

Fundera också över barnrätt och barnets röst i media idag och förr: I vilken mån, när och hur framställs barn och barns rättigheter i media? Använd en aktuell dagstidning (nätupplaga går också bra). Läs igenom alla rubriker och ämnen och anteckna de som relaterar till barnrätt tillsammans med en uppskattning av hur stor andel dessa utgörs av i relation till andra nyheter. För att göra detta krävs att du först tänker ut en arbetsdefinition på vad ”barnrätt” är. I ditt eller dina exempel på barnrättsliga nyheter (finns inga alls i dagens tidning, leta då bakåt så du åtminstone finner en nyhet!), fundera på följande: I vilken mån är nyheten kunskaps- eller erfarenhetsbaserad? Framkommer barnets egna röst och synpunkter? Används foto på barnet/barn? Vad vill du särskilt betona i den generella frågeställningen om hur barn (barns synpunker, bilder på barn, etc.) ”används” i (nyhets-)media idag?

Skriv ner dina tankar och iakttagelser och ta med dem till det första kurstillfället. Observera att uppgiftens genomförande inte är beroende av att du hinner få tag på boken. Frågorna är allmänna och utgår mer från värderingar och tolkningar av samhällssituationen förr och idag än från teoretiska utgångspunkter. Syftet med förberedelserna är att samlas och mötas i samtal om barn och juridik, och om olika synsätt på barn.

Kontakter

Kursansvarig lärare sammankomst 1 & 2: Maria Forsman

Kursansvarig lärare fr.o.m. sammankomst 3 och examinator: Jenny Westerstrand

Kursadministratör: Emma Lind.

Studievägledare: Stefan Lidberg, 090-786 76 15,
stefan.lidberg@umu.se, telefontider: må, on, fr kl. 10.00-11.30.

Varmt välkommen till kursen!


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kurslitteratur

– Schiratzki Johanna
Barnrättens grunder
Lund, Studentlitteratur, senaste upplagan (2014)
Obligatorisk

– Lagtext i senaste lydelse.

– Tillkommer: Artiklar, texter och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren.

Referenslitteratur:

Cederborg Ann-Christin & Warnling-Nerep Wiweka (red.)
Barnrätt - en antologi
Stockholm, Norstedts juridik, 2014.

Lotti Ryberg-Welander (red.)

Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar. Festskrift till Anna Hollander.