Till umu.se

Barnrätt, 15 hp

Välkommen till kursen Barnrätt HT 2017!

Välkommen till kursen Barnrätt!

Kursen inleds onsdagen den 20 september kl. 10.15 i samhällvetarhuset, S306.

Kan du inte vara med vid det här tillfället? Meddela oss i förväg! Om du inte kan vara med på introduktionen och inte har meddelat oss i förväg kommer du inte att bli registrerad och kan förlora din plats. Meddela Emma Lind innan 20 september så blir du registrerad på kursen även om du inte kan vara med på kursstarten, och får behålla din plats.
Kursen startar med registrering och introduktion. Vi kommer då bland annat att gå igenom schemat samt kursplan med information om kursens mål, innehåll och arbetsformer samt kurslitteratur som finns i högerspalten på denna sida.

Kursen går på halvfart och sträcker sig över hela terminen. Observera att vid de fem sammankomsterna i Umeå - förlagda till två arbetsdagar vardera - ingår obligatoriska inslag och examination. Du kommer alltså att läsa det mesta av kursen på egen hand, men träffa lärare och kursare vid 5 tillfällen på plats i Umeå. Eftersom de här träffarna är obligatoriska betyder det att du måste vara med på träffarna för att kunna bli godkänd på kursen.

För kursen används kursplattformen Cambro, där material kommer att läggas ut och inlämningsuppgifter delas, m.m. Tillgång till plattformen får du i samband med registreringen.

Förberedelseuppgift inför sammankomst 1

Till den första sammankomsten vill vi att du förbereder dig på följande sätt. Läs Johanna Schiratzki, Barnrättens grunder, Studentlitteratur, senaste uppl., kap. 1 och 2 och reflektera över hur samhällets ansvar för barn förändrats i ett historiskt perspektiv och vad du själv anser om denna förändring. Reflektera också över hur barnets ställning i familjen förändrats och hur du ser på den förändringen. Vad vill du särskilt betona när det gäller barns situation idag?

Fundera också över barnrätt och barnets röst i media idag och förr: I vilken mån, när och hur framställs barn och barns rättigheter i media? Använd en aktuell dagstidning (nätupplaga går också bra). Läs igenom alla rubriker och ämnen och anteckna de som relaterar till barnrätt tillsammans med en uppskattning av hur stor andel dessa utgörs av i relation till andra nyheter. För att göra detta krävs att du först tänker ut en arbetsdefinition på vad ”barnrätt” är. I ditt eller dina exempel på barnrättsliga nyheter (finns inga alls i dagens tidning, leta då bakåt så du åtminstone finner en nyhet!), fundera på följande: I vilken mån är nyheten kunskaps- eller erfarenhetsbaserad? Framkommer barnets egna röst och synpunkter? Används foto på barnet/barn? Vad vill du särskilt betona i den generella frågeställningen om hur barn (barns synpunker, bilder på barn, etc.) ”används” i (nyhets-)media idag?

Skriv ner dina tankar och iakttagelser och ta med dem till det första kurstillfället. Observera att den första uppgiftens genomförande inte är beroende av att du hinner få tag på boken. Frågorna är allmänna och utgår mer från värderingar och tolkningar av samhällssituationen förr och idag än från teoretiska utgångspunkter. Syftet med förberedelserna är att samlas och mötas i samtal om barn och juridik, och om olika synsätt på barn.

Varmt välkommen till kursen!

Kontakter

Kursansvarig: Lena Wennberg

Kursadministratör: Emma Lind.

Studievägledare: Stefan Lidberg, 090-786 76 15,
stefan.lidberg@umu.se, telefontider: må, on, fr kl. 10.00-11.30.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur

Schiratzki, Johanna (2017) Barnrättens grunder, Lund, Studentlitteratur, 6. uppl.

Lagtext i senaste lydelse.

Artiklar, texter och annat material som tillhandahålls eller görs tillgängligt av utbildningsanordnaren.

Referenslitteratur:

Cederborg Ann-Christin & Warnling-Nerep Wiweka
Barnrätt - en antologi
Stockholm, Norstedts juridik, 2014.

Lotti Ryberg-Welander (red.), Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar. Festskrift till Anna Hollander.