För våra studenter

Juridiskt forum har avvecklats

Enheten Juridiskt forum avvecklades den 31 januari 2018. Enhetens webbsida kommer därför att successivt monteras ner under våren, och information flyttas över till andra enheter.

För dig som läser ett program eller kurs, eller har frågor om:

Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle, kontakta Linda Sandberg eller Veronika Lodwika vid Umeå centrum för genusstudier.

Masterprogrammet i rätt och samhälle, kontakta Emma Lind vid Juridiska institutionen.

Tidigare kurser vid Juridiskt forum, kontakta Emma Lind vid Juridiska institutionen.


Sidansvarig:

Utskriftsversion