Forskarutbildning

Vid Juridiskt forum bedrivs sedan många år tillbaka forskning som täcker ett brett område och olika problematiseringar relaterade till rätt, samhälle och genus. Juridiskt forum ansvarar även för forskarutbildning i rättsvetenskap.

Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen i rättsvetenskap

Samhällsvetenskapliga fakultetens gemensamma forskarutbildningskurser


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Juridiskt forum har avvecklats

Enheten Juridiskt forum avvecklades den 31 januari 2018. Enhetens webbsida kommer därför att successivt monteras ner under våren, och information flyttas över till andra enheter.


Kontaktinformation

Ansvarig för forskarutbildningen vid Juridiskt forum

Ann-Christine Petersson Hjelm
E-post: ann-christine.hjelm@umu.se
Tel: 090-786 62 68