Till umu.se

Forskarutbildning

Vid Juridiskt forum bedrivs sedan många år tillbaka forskning som täcker ett brett område och olika problematiseringar relaterade till rätt, samhälle och genus. Juridiskt forum ansvarar även för forskarutbildning i rättsvetenskap.

Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen i rättsvetenskap

Samhällsvetenskapliga fakultetens gemensamma forskarutbildningskurser


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Ansvarig för forskarutbildningen vid Juridiskt forum

Ann-Christine Petersson Hjelm
E-post: ann-christine.hjelm@umu.se
Tel: 090-786 62 68