För våra anställda

Samarbetsyta Juridiskt Forum (ny i O365)Gamla samarbetsytan (arkiv)

Samarbetsytor för projekt (endast deltagare i respektive projekt har behörighet)

Samarbetsyta NJOLASSamarbetsyta The Nordic Syllabus ProjectSamarbetsyta TidskriftprojektetSamarbetsyta UCGSSamarbetsyta Challenges in/to Nordic Criminal LawSamarbetsyta FairTax

Övriga användbara länkar

Adobe ConnectAktum OnlineAuroraCambroForskingsdatabasenGAppsInfoGlueKunskapsdatabasenMoodlePASSServicedesk (ITS)


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Juridiskt forum har avvecklats

Enheten Juridiskt forum avvecklades den 31 januari 2018. Enhetens webbsida kommer därför att successivt monteras ner under våren, och information flyttas över till andra enheter.