Till umu.se
Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle Masterprogrammet i rätt och samhälle FairTax, Horizon2020 research project

Juridiskt forum vid Umeå universitet

Juridiskt forum bedriver kritisk forskning, utbildning och samverkan där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder.

Vi medverkar i grundutbildningen i juridik på socionomprogrammet och juristprogrammet och ger ämneskurser i juridik. Juridiskt forum ger även forskarutbildning i rättsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning både för den som vill specialisera sig i rätt och samhälle och för den som vill komplettera sin examen med en juridisk profil som är relevant på arbetsmarknaden. I vår utbildning lägger vi stor vikt vid studenternas aktiva deltagande och utveckling. Vi bedriver framgångsrik forskning inom flera områden. Du kommer huvudsakligen att möta disputerade lärare i undervisningen varför aktuell forskning också blir en del av din utbildning.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Juridiskt forum
Umeå universitet
901 87 Umeå

juridisktforum@umu.se

Besöksadress

Samhällsvetarhuset plan 4

Kalendarium

Till kalendariet


Aktuellt

Kombinerade pedagogiska och forskningsmässiga framgångar

Kombinerade pedagogiska och forskningsmässiga framgångar

2017 har varit ett givande år för Maria Forsman, universitetslektor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum. Under sin föräldraledighet har hon både blivit utnämnd till en av Umeå universitets excellenta lärare, och fått forskningsmedel för att under det kommande året kunna studera barns rättigheter i myndighetsprocesser. Läs hela nyheten