Juridiskt forum vid Umeå universitet

Juridiskt forum har avvecklats

Enheten Juridiskt forum avvecklades den 31 januari 2018. Enhetens webbsida kommer därför att successivt monteras ner under våren, och information flyttas över till andra enheter.


Sidansvarig:

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Ruth Mannelqvist,
dekan vid samhällsvetenskaplig fakultet

ruth.mannelqvist@umu.se