Till umu.se
Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle Masterprogrammet i rätt och samhälle FairTax, Horizon2020 research project

Juridiskt forum vid Umeå universitet

Juridiskt forum bedriver kritisk forskning, utbildning och samverkan där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder.

Vi medverkar i grundutbildningen i juridik på socionomprogrammet och juristprogrammet och ger ämneskurser i juridik. Juridiskt forum ger även forskarutbildning i rättsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning både för den som vill specialisera sig i rätt och samhälle och för den som vill komplettera sin examen med en juridisk profil som är relevant på arbetsmarknaden. I vår utbildning lägger vi stor vikt vid studenternas aktiva deltagande och utveckling. Vi bedriver framgångsrik forskning inom flera områden. Du kommer huvudsakligen att möta disputerade lärare i undervisningen varför aktuell forskning också blir en del av din utbildning.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Juridiskt forum
Umeå universitet
901 87 Umeå

juridisktforum@umu.se

Besöksadress

Samhällsvetarhuset plan 4

Aktuellt

Monica Burman föreläste på Lars Thomasson-symposiet

Den 8 mars arrangerades Lars Thomasson-symposiet för femte året i rad. Temat för symposiet var “Förmödrar och förebilder - Kvinnor som går före”, och Monica Burman från Juridiskt forum föreläste om “Starka kvinnor i svåra situationer - mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer”. Läs hela nyheten