Till umu.se
Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle Masterprogrammet i rätt och samhälle FairTax, Horizon2020 research project

Juridiskt forum vid Umeå universitet

Juridiskt forum bedriver kritisk forskning, utbildning och samverkan där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder.

Vi medverkar i grundutbildningen i juridik på socionomprogrammet och juristprogrammet och ger ämneskurser i juridik. Juridiskt forum ger även forskarutbildning i rättsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning både för den som vill specialisera sig i rätt och samhälle och för den som vill komplettera sin examen med en juridisk profil som är relevant på arbetsmarknaden. I vår utbildning lägger vi stor vikt vid studenternas aktiva deltagande och utveckling. Vi bedriver framgångsrik forskning inom flera områden. Du kommer huvudsakligen att möta disputerade lärare i undervisningen varför aktuell forskning också blir en del av din utbildning.


Sidansvarig: Elin Andersson
2016-12-05

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Juridiskt forum
Umeå universitet
901 87 Umeå

juridisktforum@umu.se

Besöksadress

Samhällsvetarhuset plan 4

Aktuellt

Juridiskt forum hjälper vårdutbildade att komma in på svensk arbetsmarknad

Juridiskt forum hjälper vårdutbildade att komma in på svensk arbetsmarknad

För att kunna jobba inom svensk sjukvård behöver du ha kunskaper om författningar, till exempel vilken lagstiftning som reglerar hälso- och sjukvård i Sverige. Med en ny kurs i författningskunskap riktad mot personal med utbildning inom hälso- och sjukvård från ett land utanför EU/EES, bidrar Juridiskt forum vid Umeå universitet till att hundratals personer snabbt kommer ut i arbetslivet. Läs hela nyheten

Kalendarium

Till kalendariet