Till umu.se
The Nordic Journal on Law and Society Issue 1-2 2017 ute nu Masterprogrammet i rätt, genus och samhälle Masterprogrammet i rätt och samhälle FairTax, Horizon2020 research project

Juridiskt forum vid Umeå universitet

Juridiskt forum bedriver kritisk forskning, utbildning och samverkan där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder.

Vi medverkar i grundutbildningen i juridik på socionomprogrammet och juristprogrammet och ger ämneskurser i juridik. Juridiskt forum ger även forskarutbildning i rättsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning både för den som vill specialisera sig i rätt och samhälle och för den som vill komplettera sin examen med en juridisk profil som är relevant på arbetsmarknaden. I vår utbildning lägger vi stor vikt vid studenternas aktiva deltagande och utveckling. Vi bedriver framgångsrik forskning inom flera områden. Du kommer huvudsakligen att möta disputerade lärare i undervisningen varför aktuell forskning också blir en del av din utbildning.


Sidansvarig: Elin Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Juridiskt forum
Umeå universitet
901 87 Umeå

juridisktforum@umu.se

Besöksadress

Samhällsvetarhuset plan 4

Aktuellt

Juridiskt forum presenterade forskning vid ICASSS IX

Vid konferensen “People & Place” - the Ninth International Congress of Arctic Social Sciences (ICASSS IX), som arrangerades av Umeå universitet 8-12 juni 2017, presenterades ny forskning från Juridiskt forum. Läs hela nyheten


Ny forskning om jämställdhet och skatter presenterad för EU-parlamentet

Ny forskning om jämställdhet och skatter presenterad för EU-parlamentet

Den 30 maj 2017 presenterade Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt vid Juridiskt forum, studien “Gender equality and taxation in the European Union” för EU-parlamentets Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM). Läs hela nyheten