Till umu.se

Juridiskt forum vid Umeå universitet

Juridiskt forum bedriver kritisk forskning, utbildning och samverkan där juridiken placeras i sin samhälleliga kontext utifrån perspektiv som bland annat genus, barn, klass och funktionshinder.

Vi medverkar i grundutbildningen i juridik på socionomprogrammet och juristprogrammet och ger ämneskurser i juridik. Juridiskt forum ger även forskarutbildning i rättsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning både för den som vill specialisera sig i rätt och samhälle och för den som vill komplettera sin examen med en juridisk profil som är relevant på arbetsmarknaden. I vår utbildning lägger vi stor vikt vid studenternas aktiva deltagande och utveckling. Vi bedriver framgångsrik forskning inom flera områden. Du kommer huvudsakligen att möta disputerade lärare i undervisningen varför aktuell forskning också blir en del av din utbildning.

Aktuellt

ETC: Hon ska göra EU:s ekonomi rättvis och jämställd

EU:s skattepolitik ska göras om och bli hållbar, jämställd och rättvis. Det kan låta som en dröm, men Åsa Gunnarsson, skatteprofessor på Umeå universitet, tänker jobba för att det ska bli verklighet.


Åsa Gunnarsson får Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2016

Åsa Gunnarsson får Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2016

Görel Bohlins pris för framstående genusforskning tilldelas en vid Umeå universitet verksam lärare eller forskare som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. I år går priset, och prissumman på 30 000 kronor, till Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum.


Sidansvarig: Andreas Pettersson
2015-01-12

Utskriftsversion

Vårbild

Kontaktinformation

Juridiskt forum
Umeå universitet
901 87 Umeå

juridisktforum@umu.se

Besöksadress

Samhällsvetarhuset plan 4

Kalendarium

Till kalendariet